Konstruktion, projektledning, montage

Konstruktion - vi hjälper dig belysa olika tekniska lösningar

På Heidelberg Materials Precast Contiga hjälper vi dig att belysa olika tekniska lösningar. Och vi ger förslag på bästa tänkbara konstruktionsalternativ med hänsyn till teknik och produktionsekonomi – där beställarens och arkitektens krav på funktion och arkitektur tas tillvara.

För att kunna medverka till optimala lösningar vill vi gärna vara med så tidigt som möjligt i byggprojektet, gärna redan under arbetet med arkitektskisser och programhandlingar.

Niclas Brav

Försäljningschef, Uddevalla

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje

Projektledning - vi samordnar och tar totalansvar

På Precast Contiga skräddarsyr vi ditt projekt så att det på bästa sätt uppfyller dina behov och önskemål. Hos oss får du alltid en egen projektledare som ansvarar för att tidplaner hålls och att allt fungerar i flödet till arbetsplatsen och på arbetsplatsen. Projektledaren tar även totalansvaret för kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö- och miljöfrågorna i projektet.

När det gäller stommar tar vi gärna hand om hela projekteringen, vilket innebär att vi även ansvarar för kontakten med dina olika konsulter och sidoleverantörer.

Det vi inte tillverkar själva köper vi in åt dig från de bästa underleverantörerna i branschen exempelvis utfackningsväggar, takelement eller andra stomkompletteringar.

Hos oss får du alltid en egen projektledare som ansvarar för att tidplaner hålls och att allt fungerar i flödet till arbetsplatsen och på arbetsplatsen.

Johannes Lindenmo

Projektchef, Norrtälje

Andreas Hellman

Projektchef, Uddevalla

Montage - våra platschefer ansvarar på byggarbetsplatsen

Vi på Precast Contiga har flera decenniers erfarenhet när det gäller montage av stommar till kontor, hotell, parkeringshus, sport- och nöjesarenor, shoppingcenter, offentliga byggnader och större flerfamiljshus. 

På montageavdelningen träffar du våra erfarna platschefer som ansvarar för arbetsmiljön och samordningen av montaget. Platscheferna gör avropen för exakta leveranser från Precast Contigas egna produktionsanläggningar i Norrtälje och Uddevalla, liksom från Precast Contigas noggrant utvalda externa leverantörer. 

Platschefen, projektledaren och Precast Contigas montörer är vårt ansikte utåt, såväl mot dig som kund och mot din organisation i stort. Vår målsättning är att ha anställda platschefer och en majoritet av egna montörer för rätt säkerhet och kvalitet på arbetsplatsen.

Vår målsättning är att ha anställda platschefer och en majoritet av egna montörer för rätt säkerhet och kvalitet på arbetsplatsen.

Carl Lagerstedt

Montagechef, Norrtälje. T f montagechef Uddevalla

Produktionsanläggningar