Betongelement, Uddevalla

Sveriges enskilt största och modernaste produktionsanläggning för prefabricerade betongelement finns i Uddevalla. Produktionsvolymen uppgår till över 200 000 ton kundanpassade betongelement per år.

I vårt hållbarhetsarbete ingår att jobba med de senaste klimatförbättrade betongsorterna. I vår moderna produktionsanläggning finns den senaste teknologin vilket möjliggör storskalig produktion av klimatförbättrad betong till stommar och enskilda byggdelar. I vår anläggning återvinns vatten, spillbetong och restbetong.

På produktionsanläggningen jobbar vi enligt lean-metodiken med kunden i fokus.

Vi erbjuder våra kunder marknadens bredaste sortiment av prefabricerade betongelement så som håldäckselement, TT-kassetter, bearbetade fasader, väggar, pelare, balkar och olika typer av specialprodukter. Om våra kunder har önskemål om andra typer av produkter, så gör vi alltid vårt bästa för att hitta en lösning på det också.

Vi har en tydlig prioriteringsordning som vi alltid arbetar utifrån. Först kommer hälsa, miljö och säkerhet – och därefter kvalitet, leverans och ekonomi. För oss är det viktigt att alla våra uppdrag alltid genomförs med högsta grad av säkerhet och med högsta möjliga kvalitet. Inte så konstigt egentligen – för hos oss är både personal och kunder lika viktiga.

Kungälvs sjukhus är ett projekt som produktionen i Uddevalla tillverkat betongelement till. 

Kontaktuppgifter

Adress: Kasenabbevägen 11A, 451 50 Uddevalla

Peter Andersson

Fabrikschef, Uddevalla

Håvard Nyman

Produktionschef Uddevalla