Betong är hållbart

Vi måste värna om våra hållbara material. Nu mer än någonsin för att möta framtidens behov av bostäder och infrastruktur och när nya krav påverkar oss alla. Krav på att använda våra resurser mer effektivt, att begränsa påverkan på klimatet och att sätta människan i fokus.

När hela samhället ställer om för att leva mer hållbart måste alla i värdekedjan tänka långsiktigt. Vi välkomnar dig som vågar tänka på nytt sätt och vill samverka. 

På den här sidan samlar Svensk Betong viktig läsning om betong och hållbarhet.