Stålkonstruktioner

På Heidelberg Materials Precast Contiga har vi flera decenniers erfarenhet när det gäller stommar till kontor, hotell, parkeringshus, sport- och nöjesarenor, shoppingcenter, offentliga byggnader och större flerfamiljshus.  Redan under 1980-talet tog vi fram ett eget stomsystem som bygger på stålstommar och betongelement. Detta har vi sedan vidareutvecklat och systemet finns idag i många av Sveriges största byggnader. Efter drygt 40 år i branschen vågar vi påstå att ingen konstruktion är oss främmande. Merparten av vår produktion är entreprenaduppdrag och helhetslösningar inklusive montering där stål och betong kombineras. På stålsidan har vi synnerligen hög flexibilitet och vi utför självklart även rena stålentreprenader. 

Vår ståltillverkning finns i Norrtälje och hos vårt systerföretag Heidelberg Materials SBC Latvia i Riga. Här tillverkar vi stålkonstruktioner för helhetslösningar. Pelare, valsade och svetsade bjälklagsbalkar samt fackverk står för merparten av produktionen. Nästan allt stål ytbehandlas i någon anpassad rostskyddsklass. 

Våra säljare erbjuder dig tekniska lösningar som ger kundfördelar både vad gäller totalekonomi och tidsåtgång. Vi besöker dig gärna med en säljare och en erfaren konstruktör, som snabbt sätter sig in i dina behov och presenterar de lösningar som vi kan hjälpa till med. 

Låt oss vara med i ett tidigt skede – då kan vi på bästa sätt hjälpa dig utnyttja alla fördelarna med Precast Contigas prefabprodukter.

Här kan du se våra EPD:er

Stålstommar över hela skandinavien

Precast Contiga och Heidelberg Materials Prefab Norge samt Heidelberg Materials SBC Latvia har ett löpande kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vid rena ståluppdrag samordnar vi vid behov våra resurser och har hela Skandinavien som vårt gemensamma marknadsområde. Tillsammans är vi Skandinaviens största stålentreprenör inom byggbranschen.

 

Läs om stålverkstaden

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje

Martin Sandberg

Försäljning entreprenader, Norrtälje