Kvalitet, miljö, arbetsmiljö

Heidelberg Materials Precast Contiga tillverkar och monterar prefabricerade stål- och betongelement till byggnadsindustrin. Vi är ett medvetet och engagerat företag som tar ansvar för kvalitet, vår arbetsmiljö samt yttre miljön.

Detta uppnår vi genom att:

- Arbeta för att uppfylla och kommunicera våra kvalitets-, miljö-och arbetsmiljömål. Målen ska formuleras så att vi: 

- Arbeta med leverantörer som aktivt bidrar till vår kvalitet och säkerhet samt minskar miljöpåverkan – uppfylla kundkrav, ägarkrav, lagkrav samt efterleva föreskrifter och standarder.

- Utveckla våra processer och medarbetare genom att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar vilket leder till förebyggande av kvalitetsbrister, skador, ohälsa och föroreningar inom yttre miljön.

Vi är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Genom det säkerställer vi vårt miljö- och kvalitetsarbete. 

Ladda ner