Hybridvägg med lågt klimatavtryck

Hybridväggen är en lösning som minimerar klimatpåverkan genom sin smarta konstruktion. Fasadelementen i sandwichkonstruktion, med ytterskiva i klimatförbättrad betong, mellanliggande isolering och bärande innerskiva av träprodukten Kerto, ger cirka 40-50 procent lägre klimatpåverkan än ett motsvarande traditionellt betongsandwichelement.  

Minskad klimatpåverkan från transporter

Hybridväggen väger cirka 60 procent mindre än ett traditionellt sandwichelement i betong, vilket gör att man kan frakta dubbelt så många element i samma transport. Detta resulterar i upp till 50 procent lägre transportkostnader och minskad klimatpåverkan från transporterna.

Kostnadsbesparingar i projekt

Den lägre vikten på hybridväggen i ett projekt kan också ge kostnadsbesparingar genom att en mindre kran kan användas vid montaget om krankapaciteten är anpassad för fasadelementen. 

I en normal byggnad på cirka fem våningar kan hybridväggen bli cirka 50-75 mm tunnare än motsvarigheten i betong. På så sätt skapas mer invändig uthyrningsyta. 

Oavsett om det är bostäder, kontor, vård- eller skolbyggnader, passar vår hybridvägg perfekt för byggnader upp till fem våningar. Den kombinerar hållbarhet med flexibilitet och erbjuder ökad invändig uthyrningsyta för en mångsidig användning.

Kontakta oss för mer information

Läs om våra övriga produkter

FAKTA

  • Hybridväggen är en ny typ av fasadelement i sandwichkonstruktion med ytterskiva i betong och bärande innerskiva av träprodukten Kerto. 
  • Hybridväggen har cirka 40-50 procent lägre klimatpåverkan än ett motsvarande traditionellt sandwichelement i betong.
  • I ett typhus där hybridväggen ersätter sandwichvägg i betongfasaden kan klimatpåverkan från hela stommen minskas med 15-25%.
  • Hybridväggen väger cirka 60 procent mindre än ett traditionellt sandwichelement i betong, vilket gör att transportkostnaden blir cirka 50 procent lägre och minskar klimatpåverkan från transporterna med cirka 50 procent.
Hybridvägg
Hybridvägg