Vi erbjuder dig tekniska lösningar som ger kundfördelar både vad gäller totalekonomi och tidsåtgång. Vi besöker dig gärna med en säljare och en erfaren konstruktör, som snabbt sätter sig in i dina behov och presenterar de lösningar som vi kan hjälpa till med. 

Här hittar du kontaktuppgifter. 

Vi har även erfarenhet av att leverera byggprojekt med höghållfasthetsbetong (>80 MPa).

Med vår BiobetongTM kan våra betongelement redan idag uppnå nivå 4 enligt Svensk Betongs klassning, vilket motsvarar cirka 40 procent lägre CO2-avtryck jämfört med referensvärdet. Vi jobbar kontinuerligt med att optimera våra betongrecept med en så stor del alternativa bindemedel som möjligt. Läs mer här.

Här kan du ladda ner våra EPD:er

Håldäck

På Heidelberg Materials Precast Contiga hittar du Sveriges bredaste sortiment av håldäcksprodukter. Allt ifrån de senaste inom klimatförbättrad betong till långa spännvidder och massiva håldäck.

Håldäck – som vi i vardagligt tal kallar för HD kort och gott – är ett prefabricerat och planparallellt betongelement med längsgående hål. Håldäck är den i särklass mest använda betongelementprodukten inom den skandinaviska byggmarknaden idag. Detta mycket tack vare möjligheten till långa spännvidder, vilket både minskar behovet av antalet bärande konstruktioner och ger stora möjligheter till flexibla planlösningar.

Tack vare rationella tillverknings- och montagemetoder är håldäckselementen även ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ vid i princip alla typer av byggnationer. 

Användningsområdet för håldäck är brett. Det används främst som bjälklag och tak i affärs- och kontorsbyggnader, i skolor, hotell, industrier och parkeringshus. Det används även vid byggnation av bostäder. Med håldäck skapas snabbt en bra grund för ett fortsatt byggnadsarbete. Våra håldäcksanläggningar har stor kapacitet. Vi säljer gärna element fritt på egna bilar till din byggplats.

 

Först på marknaden - tunnare håldäck 120/15

Våra nyutvecklade tunnare håldäck som endast är 150 mm tjocka och benämns HD/F 120/15 är perfekt lämpade för byggprojekt med spännvidder på mellan 6–8 meter. Exempelvis bjälklag i bostäder, takbjälklag i industribyggnader eller i projekt med hybridstommar där optimal miljöprestanda är i fokus. Minskad materialåtgång resulterar såklart i lättare betongelement, vilket i sin tur ger lättare transporter och även lättare montering.

Tekniska data HD/F 120/15  
Bjälklagsvikt inkl fog 228 kg
Lämplig spännvidd bostadslast 6-8 m
Antal kanaler 8 st
CObelastning av HDF element Biobetong 2 per kvm exkl fogbetong A1-A3 24 kg

 

Dimensionering håldäck - HD/F sektioner:

Kontakta oss gärna för råd om utförande och leveransvillkor.

Contiga erbjuder nu 10 procent slaggiblandning i alla sina håldäck.

På Heidelberg Materials Precast Contiga hittar du Sveriges bredaste sortiment av håldäcksprodukter. Allt ifrån de senaste inom klimatförbättrad betong till långa spännvidder och massiva håldäck.

Tunnare håldäck i betong

Det tunnare håldäcket, med en tjocklek på 150 mm, skapar en skapar en rad fördelar i flera led. Bland annat minskad materialåtgång i produktionen med cirka 20 procent, vilket direkt ger cirka 20 procents lägre klimatavtryck jämfört med de tjockare håldäcken. 

TT-kassetter

TT-kassetter är utformade som betongdäck med två balkar och används både som mellanbjälklag och takbjälklag. 

De vanligaste användningsområdena är parkeringsanläggningar och vid byggnationer av industrier, vilka ofta kräver höga laster och bra bärighet. Plattorna kan även optimeras för takkonstruktioner och tillverkas i längder om ca 25 meter. Liksom HD-elementen tillverkar vi TT-kassetter på långa gjutbäddar. Den långa spännvidden möjliggör rejäla avstånd mellan balkar och pelare – något som passar utmärkt vid exempelvis byggnation av parkeringshus och affärslokaler, men TT-kassetter har naturligtvis många fler användningsområden än så.

Fråga oss så berättar vi mer.

TT-kassetterna används vanligen vid byggnation av parkeringsanläggningar och vid byggnation av industrier, vilka ofta kräver höga laster och bra bärighet.

Fasader och isolerade väggar

En snygg fasad lyfter vilket hus som helst. Med prefabricerad betong finns oändliga möjligheter att skapa unika fasader, både när det handlar om färg, form, yta och struktur – berätta för oss hur du vill att det ska se ut så tillverkar vi och levererar efter dina önskemål.

Våra prefabricerade betongelement har mängder av fördelar. En av dem är att de levereras monteringsklara direkt från fabrik, vilket underlättar arbetet vid byggplatsen. En annan är att du kan utmana fantasin, antingen vår eller din egen, genom att exempelvis välja grafisk betong.

Sandwichvägg

Sandwichväggar, som de kallas på grund av sin uppbyggnad, ger också stora möjligheter till att välja andra typer av ytskikt – målat, putsat, tegel eller varför inte infärgad betong? Här finns det så många alternativ att välja mellan att det nästan blir svårt att välja.

Hybridvägg

Hybridväggen är en ny typ av fasadelement i sandwichkonstruktion med ytterskiva i betong och bärande innerskiva av träprodukten Kerto. Hybridväggen har cirka 30-35 procent lägre klimatpåverkan än ett motsvarande traditionellt sandwichelement i betong. Den väger cirka 60 procent mindre än ett traditionellt sandwichelement i betong, vilket gör att transportkostnaden blir cirka 50 procent lägre och minskar klimatpåverkan från transporterna med cirka 50 procent. 

Slipade betongelement

Vi kan erbjuda flera olika slipade fasader. Vår slipmaskin är utrustad med ett antal verktyg som ger i princip obegränsade möjligheter att förse betongens yta med olika mönster och strukturer. Tillsammans med vår betongstation som kan leverera betong med ett brett spektra färger och egenskaper ger det oss möjligheter, där endast fantasin sätter gränser. Terazzoslipade fasader, CNC frästa betongytor, maskinspårade eller annan mekanisk bearbetning av betongytan, samt strukturslipad yta, vilket ger en en yta där cementpastan putsas bort och där ballasten friläggs och rundas, är några exempel.

Här får du lite mer inspiration

Oisolerade väggar

Vi tillverkar väggar till alla typer av byggnader och i alla möjliga tjocklekar, även oisolerade väggar. Alla våra produkter tillverkas dessutom inomhus i ett torrt och varmt klimat och levereras sedan monteringsfärdiga och klara till byggplatsen. Ytbehandling av oisolerade väggar sker enligt önskemål. Våra oisolerade väggar levereras oftast med rå och obehandlad yta, men kan givetvis kompletteras med olika typer av ytbehandlingar. 

Massiva, bärande väggar

Oisolerade och massiva väggar används ofta i bärande syfte och med fördel i stabiliserande trapphus. Väggarna kan även dimensioneras för att klara av vibrationer i marken, vilka kan framkallas av närliggande, trafikintensiva vägar till exempel. En nog så viktig detalj att ta hänsyn till – både för byggnaden i sig och för de människor som ska vistas i den.
 

Här kan du ladda ner våra EPD:er

Här är några exempel på fasadytor som lyfter byggnaderna:

Försörjningscentral Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo och grafisk betong

Försörjningscentral Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo och grafisk betong

Försörjningscentral Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo och grafisk betong

Grafisk betong och Terrazzoslipad betong.

Terrazzoslipad betongyta, grafisk betong i bakgrunden. Grafisk betong med Terrazzoslipad betong i förgrunden.

Terrazzoslipad betongyta. Slipad Terrazzo

Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo. Sinusmatris i gråbetong. Frilagd ballast.

Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo. Sinusmatris i gråbetong. Frilagd ballast.

Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo. Sinusmatris i gråbetong. Frilagd ballast.

Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo. Sinusmatris i gråbetong. Frilagd ballast.

Mölndals galleria. Fabriksmålad yta

En snygg fasad, här terrazzoslipad betong i förgrunden och grafisk betong i bakgrunden, lyfter byggnaden. 

Betongpelare och betongbalkar

Pelare och balkar används i alla konstruktioner där det inte finns väggar som bärande element.

Betongpelare och betongbalkar används med stor fördel då man vill uppnå långa spännvidder eller höga våningshöjder. I stora konstruktioner innebär det oftast en avsevärt bättre ekonomi att använda betong istället för stål.

Ytterligare en fördel som är värd att berätta om, är att pelare och balkar i betong passar extra bra i så kallade ”aggressiva” miljöer, som i exempelvis parkeringshus, där betongens beständighet är överlägsen.
 

Balkonger och loftgångar

Balkonger och loftgångar är massiva betongelement som kan förspännas eller slakarmeras beroende på storleken. Vi tillverkar balkonger och loftgångar i flera olika storlekar, strukturer, färger och former. Vår uppgift är att gjuta säkra och hållbara konstruktioner efter beställarens önskemål och krav. Med variationer i förspända eller slakarmerade betongelement finns alla möjligheter att skapa den yta kunden önskar till sitt bygge.

Kom med din idé till oss så kan vi hjälpa dig.

Vi kan tillverka balkonger och loftgångar i olika storlekar, strukturer, färger och former.

Massiva bjälklag

Marknadens mest kostnadseffektiva massivbjälklag. Tillverkas extruderade likt håldäck vilket minimerar behovet av arbetstid, formar och begränsar armeringsinnehållet. Detta gör det också till marknadens bästa miljöval för massiva bjälklag.

Massiva bjälklag används ofta vid byggnation av bostäder, hotell och vårdbyggnader. En anledning är att den solida betongmassan erbjuder en mycket god ljuddämpning mellan våningsplanen och att plattorna dessutom är lätta att montera.

Massiva element används också som passbitar till håldäcksbjälklag.

Massivbjälklag (massiva håldäck)

Massiva bjälklag ger en mycket god ljuddämpning mellan våningsplanen.

Specialprodukter

Förutom alla de produkter som man vanligtvis förknippar med en stomleverantör, har vi också stor erfarenhet av det vi kallar specialprodukter – alltså den typ av produkter som inte tillverkas i parti och minut utan som oftast är unika för just ett speciellt ändamål.

Bjälklagsplattor till brobyggen, vågbryggor – som används när exempelvis lastbilar vägs med eller utan last – kajelement och skyltportaler är bara några av de specialprodukter som tillverkats och levererats från fabriken i Uddevalla.

Ett exempel på ett projekt, där vi använt restprodukter från vår produktion är vårt samarbete med Fjordtorsk i Bohuslän. Här har våra kasserade håldäck använts som artificiella torsk- och hummerrev.

Har du en idé på en specialprodukt, tveka inte att kontakta oss.

Projekt där våra kasserade håldäck använts som artificiella torsk- och hummerrev.

Gradängelement

Utan att behöva förklara närmare varför, så känns det givetvis tryggare att sitta på en läktare av betong än en läktarkonstruktion av trä eller metall. Dels med tanke på stabiliteten men givetvis också för brandsäkerhetens skull. Dessutom är betong ett väderbeständigt och hållbart material vilket gör att det fungerar lika bra i såväl inom- som utomhusmiljö.

Till toppen av sidan

Gradängelementen används till läktare på idrottsarenor.