Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är Contigas högsta prioritet genom hela verksamheten. Att alla medarbetare och underentreprenörer ska komma hem från arbetet varje dag med hälsan i behåll är en självklarhet. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Alla arbetsmiljöhändelser (observationer, tillbud och olyckor) registreras i MIA och det utgör underlag för vårt arbete med att ständigt förbättra säkerheten och arbetsmiljön.

Contiga har en nollvision för skador och olyckor och målet är LTIFR 0 år 2020 och LTIFR 2,5 2019. Varje år håller vi en säkerhetsvecka där alla medarbetare är delaktiga i olika aktiviteter i syfte att sätta extra fokus på arbetsmiljön och att öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet.

Ladda ner