Contiga blir Heidelberg Materials

Läs mer

Komplett stomentreprenör med egen tillverkning

Heidelberg Materials Precast Contiga är den största svenska producenten av prefab stommar med egen tillverkning av både stålstomme och betongelement. Att ha både stålverkstad och betongelementfabrik in-house bidrar till kostnadseffektiva helhetslösningar, stor flexibilitet, hög kunskapsnivå, snabba leveranser och smidig produktionssamordning.

Våra senaste nyheter