Tunnare håldäck

Minskad klimatpåverkan med tunnare håldäck – ny unik produkt på svenska marknaden

Heidelberg Materials Precast Contiga levererar nu ett nytt tunnare håldäck som gör dem unika på den svenska marknaden. Minskad materialåtgång ger tydliga fördelar för både kunden och klimatet.

De nya håldäcken med en tjocklek på 15 centimeter har hela fem centimeter tillgodo på de näst tunnaste alternativen på marknaden. Det skapar en rad fördelar i flera led.

– Först och främst minskar vi materialåtgången i produktionen med cirka 20 procent, vilket direkt ger cirka 20 procents lägre klimatavtryck jämfört med de tjockare håldäcken. Dessutom innebär det en kostnadseffektivare produkt med ett lägre slutpris till kunden, säger Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Heidelberg Materials Precast Contiga.

Tunnare håldäck

Klimatförbättring nivå 4

När det gäller miljöprofilen förbättras den ytterligare tack vare att Contiga tillverkar håldäcken i klimatförbättrad BiobetongTM. 

– Vi har levererat de tunnare håldäcken i BiobetongTM för fullt sedan i höstas. De uppnår just nu nivå 2 enligt Svensk Betongs klassning. Men redan senare i vår kommer vi kunna leverera både nivå 3 och 4, vilket motsvarar 30 respektive 40 procent lägre CO2-avtryck jämfört med referensvärdet, säger Carl-Johan Appelberg.

Minskad vikt ger positiva effekter

Minskad materialåtgång resulterar såklart i lättare betongelement, vilket i sin tur ger lättare transporter och även lättare montering.

– Minskad egenvikt i konstruktionen ger positiva synergier i hela stommen och kan även förenkla byggnadens grundläggning, säger Carl-Johan Appelberg.

Optimalt för bostadsbyggen

De tunnare håldäcken är perfekt lämpade för byggprojekt med spännvidder på mellan 6–8 meter. Exempelvis bjälklag i bostäder, takbjälklag i industribyggnader eller i projekt med hybridstommar där optimal miljöprestanda är i fokus.

– Håldäcken är ett fördelaktigt alternativ i väldigt många typer av projekt. Vi märker också tydligt att kunderna uppskattar att vi erbjuder hela kedjan från projektering till tillverkning och montage. Det ger en leveranssäkerhet som skapar trygghet i projekten, säger Carl-Johan Appelberg. 
 

Läs mer om håldäck här