Ingång Om Heidelberg Materials

Om Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Precast Contiga ingår i Heidelberg Materials, en av världen största byggmaterialtillverkare, med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och fabrikstillverkad betong. Koncernen har cirka 50 000  anställda i över 50 länder.  

Att ingå i en större koncern ger styrka. För den som arbetar hos oss kan det innebära internationella kontakter i arbetet och även möjlighet att arbeta utomlands.

Läs mer om Heidelberg Materials Northern Europe, som är den region som Precast Contiga ingår i.