Historia

Contiga Norrtälje

Grunden till vad som idag är Contiga Norrtälje startades 1973 av Rolf Nyström. Företaget hette då Norrtälje Svets och var en smidesverkstad för bland annat legotillverkning av ugnar och byggnadssmide. Norrtälje Svets gjorde tidigt succé med ett eget stomsystem av bärande stommar, vilket 1985 bidrog till storordern på stommen till SAS nya huvudkontor i Frösundavik.

Under tidigt 1990-tal började Norrtälje Svets att på allvar marknadsföra sig även i Norge och 1995 var omsättningen fördelad ca 50/50 mellan den svenska och den norska marknaden. Stora jobb som vi utfört i Norge inkluderar bl a Gardermoen flygplats och Nya Rikshospitalet. En skicklig konkurrent vid den här tiden var norska företaget Contiga AS.

1999 förvärvade Contiga AS Norrtälje Svets och företaget bytte namn till Contiga AB. Förvärvet resulterade i en helt ny betongelementfabrik i Norrtälje som invigdes år 2000.

År 2005-2007 gjordes en stor utbyggnad med ytterligare en ny hall för produktion av inner- och ytterväggar i betong. Därmed har Contiga AB en unik konkurrensfördel i vår del av Sverige: att kunna erbjuda egentillverkade håldäck, väggelement, pelare och balkar i betong och stålkonstruktioner för stommar till hus. 

Sedan september 2015 ingår Contiga i Heidelberg Materials, en av världens största byggmaterialproducenter och marknadsledande inom produktområdena ballast, cement och betong.

Contiga Uddevalla, f d Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab AB, registrerades i november 1997 och produktion av betongelement startade, i de då hyrda lokalerna, vid samma tidpunkt. Det visade sig finnas ett stort behov av framförallt prefabricerade bjälklag, vilket gav företaget en bra start. Marknaden för prefabricerade produkter fortsatte under de närmaste åren att växa, vilket medförde att nya investeringar i fabriken blev nödvändiga. Av denna anledning beslutades det i början av 2006 att inleda förhandlingar med Uddevalla kommun om förvärv av fastigheten.

Förhandlingen var krävande och komplicerad för båda parter då det fanns många svårigheter att hantera. Området var beläget på gammal sjöbotten med belastningsbegränsningar, det hade varit ett skeppsvarv sedan 1945 vilket krävde omfattande miljöundersökningar, och det fanns en historia bakom området som det gällde att förvalta in i framtiden. Köpeavtalet tecknades 28 november 2006 och området förvärvades därefter stegvis med början i mars 2007 och avslutades den 1 januari 2008.

Den 1 april 2020 köptes Kynningsrud Prefab av Heidelberg Materials och den 1 januari 2021 bytte företaget namn till Contiga.