Kontaktuppgifter Norrtälje

Kontor/stålverkstad
Betongelementfabrik
Besöksadress:
Vintergatan 7
Norra industriområde

Postadress:
Box 94
761 21 Norrtälje

Telefon: 010 471 40 00
info.norrtalje@contiga.se
Besöksadress:
Abborrvägen 9
Görla industriområde

Postadress:
Box 94
761 21 Norrtälje

Telefon: 010-4714000
info.norrtalje@contiga.se
Fakturaadress:

Samtliga fakturor till oss måste innehålla referens med personnamn samt vara märkt med referensnummer.
Vid samlingsfakturering endast en referens per faktura.
Fakturor som inte innehåller denna information kommer att returneras.

Heidelberg Materials Precast Contiga AB
c/o Heidelberg Materials Sweden AB 
Box 47055
100 74 Stockholm 

E-postadress pdf-fakturor: invoices.swe@heidelbergmaterials.com 

Organisationsnr: 556270-5979

Välkommen att kontakta oss

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje

Martin Sandberg

Försäljning entreprenader, Norrtälje

Sara Rudert

Säljare av håldäck fritt på bil Norrtälje

Camilla Hellberg

Säljare av håldäck fritt på bil Norrtälje

Johannes Lindenmo

Projektchef, Norrtälje

Carl Lagerstedt

Montagechef, Norrtälje

Christoffer Lantz

Fabrikschef, Norrtälje

Thomas Stenberg

t f verkstadschef, stålverkstaden