Kontaktuppgifter Uddevalla

Uddevalla
Göteborg

Besöks- och postadress:
Kasenabbevägen 11A
451 50 Uddevalla

Telefon: 0522 63 63 63
info.uddevalla@contiga.se

Besöks- och postadress:
Lilla Bommen 4B
411 04 Göteborg.

Telefon: 0522 63 63 63
info.uddevalla@contiga.se

Fakturaadress:

Samtliga fakturor till oss måste innehålla referens med personnamn samt vara märkt med referensnummer. Vid samlingsfakturering endast en referens per faktura. Fakturor som inte innehåller denna information kommer att returneras.

Invoices.swe@heidelbergmaterials.com

Heidelberg Materials Precast Contiga AB
c/o Heidelberg Materials Sweden AB
Box 47055
100 74 Stockholm

Organisationsnr: 556270-5979

Välkommen att kontakta oss

Carl-Johan Appelberg

Marknadschef, Uddevalla

Andreas Hesselroth

Montageansvarig, Uddevalla

Niclas Brav

Försäljningschef Uddevalla

Göran Adolfsson

Försäljningsingenjör, Uddevalla

Jonathan Kallioniemi

Försäljningsingenjör, Uddevalla

Andreas Hellman

Projektchef, Uddevalla

Karsten Fredriksson

Ekonomichef, Uddevalla