Först i Sverige med klimatförbättrade håldäck nivå 3 – stora klimatvinster med Heidelberg Materials Biobetong

Heidelberg Materials Precast Contiga tar nu ytterligare ett stort kliv på vägen mot klimatneutral betong. De blir först på marknaden att leverera håldäck i klimatförbättrad betong som uppnår nivå 3 enligt Svensk Betongs klassning.

Sedan några veckor tillbaka kan Heidelberg Materials Precast Contiga som första prefab-leverantör i landet producera och leverera samtliga varianter av sina håldäck i sin klimatförbättrade BiobetongTM nivå 3 med tredjepartsgranskade EPD:er (miljövarudeklarationer). 

Minskat CO2-avtryck med 30 procent

– Vi tillverkar sedan tidigare 100 procent av våra håldäck i klimatförbättrad betong nivå 1 och 2, vilket jag tror redan där gör oss unika. Så det är förstås extra kul att även bli först ut med håldäck som uppnår nivå 3, och ger cirka 30 procents lägre CO2-avtryck jämfört med branschens referensvärde, säger Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Heidelberg Materials Precast Contiga.  

I branschorganisationen Svensk Betongs vägledning för klimatförbättrade produkter finns det fyra nivåer. Nivåerna motsvarar en minskning av CO2-avtrycket med 10, 20, 30 samt 40 procent eller mer jämfört med en så kallad branschreferens eller typvärde. För enkelhets skull använder Heidelberg Materials samma nivåer för att visa kunderna hur mycket klimatpåverkan minskar med Biobetong™.

Tydlig konkurrensfördel

– Vi märker tydligt att efterfrågan ökar på lösningar som ger bättre miljöprestanda i de flesta typer av byggprojekt idag. Inte minst i offentligt upphandlade projekt ställs det krav på klimatförbättrad betong. Det är såklart en positiv utveckling som dessutom ger oss en konkurrensfördel så länge vi håller oss i framkant, säger Carl-Johan Appelberg.

Fler produkter på gång

Arbetet med att vidareutveckla Biobetongen™ sker kontinuerligt genom receptoptimering för att nå ännu lägre klimatavtryck och genom anpassning till fler produkter. Redan senare i år räknar Carl-Johan Appelberg med att de kan leverera håldäck i nivå 4 och nya EPD:er för pelare, balk och väggelement är på gång.

– Betongbranschens färdplan mot klimatneutral betong är satt sedan flera år tillbaka. År 2030 ska det finnas klimatneutral betong på marknaden och 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral. Då kan vi inte sitta och vänta på en ketchupeffekt som ska komma de sista åren, vi måste agera för att ta oss dit, säger han. 
 

Läs mer om våra håldäck här.