Biobetong - klimatförbättrade betongelement

 Klimatförbättrad betong är en term som tagits fram av branschorganisationen Svensk Betong och som utgår från en standardbetong som referens. Förbättringar jämfört med referensbetongen delas in i fyra nivåer, beroende på hur mycket koldioxidavtrycket sänks.

Läs mer i Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong, utgåva 2.

Precast Contigas klimatförbättrade betongelement, BiobetongTM är ett viktigt led i företagets satsning på att minska sin klimatpåverkan samtidigt som efterfrågan på bättre miljöprestanda ökar i byggsektorn.

År 2022 träder dessutom nya regler i kraft där nyproducerade byggnader måste redovisa sitt koldioxidavtryck. Med vår BiobetongTM kan våra betongelement redan idag uppnå nivå 4 enligt Svensk Betongs klassning, vilket motsvarar cirka 40 procent lägre CO2-avtryck jämfört med referensvärdet.

Se våra EPD:er här

Vi jobbar kontinuerligt med att optimera våra betongrecept med en så stor del alternativa bindemedel som möjligt. Biobetong är ett koncept som vi utvecklar och förbättrar hela tiden, och vi ger oss inte förrän våra fabriker är helt klimatneutrala.

I Brf Viva på södra Guldheden i Göteborg står begreppet hållbarhet i fokus. Här har Riksbyggen samverkat med Cementa kring att optimera betongen till att vara en klimatsmart och innovativ grund i bygget. Ett stommaterial som innebär en minskad klimatpåverkan från produktionen och som har lett till ett unikt samarbete och ny kunskap. Contiga, som då hette Kynningsrud Prefab, levererade betongelementen till projektet.

Läs mer om Brf Viva här. 


Ytterligare sätt att redan idag bygga betongens klimatpåverkan är att använda rätt betong på rätt plats och att bestämma mängden mellan slankare konstruktioner. Det handlar om resurseffektiv byggmaterialanvändning och att använda så lite material som möjligt för att nå avsedd funktion. Där klimatoptimering av en byggnad planeras i hela värdekedjan för att nyttja betongens potential till fullo och inte använda mer material än vad som behövs.


Det här gör vi för att minska vår egen miljöpåverkan:

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje

Läs mer om Brf Viva

Läs mer om Brf Viva här