Kasserade håldäck blir yngelkammare

Läs mer

Contigas kasserade håldäck blir yngelkammare

Projekt Fjordtorsk är ett projekt med syfte att på kort sikt återfå ett rejält bestånd av torsk och hummer i Byfjorden i Bohuslän. På lite längre sikt att återfå det forna torskbeståndet i Bohuslän.

Contiga sponsrar projektet som revproducent genom skänka kasserade håldäck till projektet. Håldäcken sänks ner i Byfjorden för att fungera som hemvist åt musslor, sjöpungar och alger, vilka i sin tur blir yngelkammare till torsk och annan fisk samt hummer, strandkrabbor, märlor, borstmask, tångräkor, sjöstjärnor m m. 

Hittills har 64 nya rev placerats ut i fjorden.