Piren 2, Entre Lindholmen, Göteborg

Beställare: Skanska Sverige AB                            
Typ: Affärs- och kontorsverksamhet                    
Montage: 30 veckor                                
Konstruktion: Heidelberg Materials Precast Contiga                                
Produktion/transport: 6 000 ton betong och stålelement                    
Organisation: 1 projektledare, 1 montagelag, 1 st, 160 ton larvkran 
Runda prefabricerade tegelväggar 

Beskrivning    
Piren 2, är ett unikt projekt på åtta våningar utformat till affärs-och kontorsverksamhet. Precast Contiga har använt sig av färdigteglade fasadelement och rundade hörn. Stommen består av tegelvägg, gråvägg, bjälklag, stålbalkar och trappor. Täta avstämningsmöten mellan projektledning, konstruktion och beställare. Högt fokus på säkerhet och miljö från beställaren. Fortlöpande avsyn av bygget efterhand som våningsplanen blev klara.

Kommentar    
Ett projekt med en utmanande produktion för fabriken och ett utmanande montage som utgör ett vackert landmärke på Lindholmen i Göteborg.        

Piren 2 Lindholmen.

Piren 2 Lindholmen.

Piren 2 Lindholmen.

Piren 2 Lindholmen.