Parkeringshus, Kallebäck

Beställare: Skanska Sverige AB
Typ: P-hus
Montage: 12 veckor
Konstruktion: Integra
Produktion/transport: 6 000 ton betong och stålelement
Organisation: 1 projektledare, 1 montagelag
    
Beskrivning    
Parkeringshus är oftast grå och trista men inte parkeringshuset i Kallebäck som väcker stor uppmärksamhet med grafiska djur och landskapsmotiv.   
Idén omsattes till verklighet genom ett tätt samarbete mellan Kynningsrud, beställaren och arkitekten. Producerades och uppfördes i teamform då grafisk betong ställer stora krav i alla led både tekniskt och estetiskt.
    
Kommentar    
Ett projekt med en utmanande produktion för fabriken och ett utmanande montage som utfördes med hög precision.  Betraktaren ser något vackert samtidigt som man blir påmind om att vara rädd om vår natur. Prefabricerad betong är klimatsmart och ett miljövänligt byggalternativ.
    

Parkeringshus Kallebäck.

Parkeringshus Kallebäck.

Parkeringshus Kallebäck.

Parkeringshus Kallebäck.