Nälstaskolan, Vällingby

Ännu en skola med ”färdiga fasader”, denna gång med ingjutet tegel samt grafisk betong i gavlar.

Bjälklagsyta:4.500 kvm
Stålstomme:100 ton
Fasader:1.500 kvm
Betongväggar:2.000 kvm

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB och vår beställare är Peab

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje

Nälstaskolan.

Nälstaskolan.

Nälstaskolan.

Nälstaskolan.

Nälstaskolan.