Nälstaskolan, Vällingby

Ännu en skola med ”färdiga fasader”, denna gång med ingjutet tegel samt grafisk betong i gavlar.

Bjälklagsyta: 4 500 kvm
Stålstomme: 100 ton
Fasader: 1 500 kvm
Betongväggar: 2 000 kvm

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB och vår beställare är Peab

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje

Nälstaskolan.

Nälstaskolan.

Nälstaskolan.

Nälstaskolan.

Nälstaskolan.