Metsä Group investerar i mjukpappersbruket i Mariestad - vi ansvarar för stommen

Metsä Group har tagit beslut om att investera i världsledande miljöprestanda inom mjukpappersproduktion genom att modernisera och bygga ut Metsä Tissue mjukpappersbruk i Mariestad.

Vi har fått i uppdrag av Skeppsviken Bygg i Skövde, som är huvudentreprenörer, att projektera, tillverka och montera en prefabricerad betongstomme. 

Bruket producerar de högklassiga mjukpappersprodukterna Lambi, Serla och Katrin för såväl konsumenter som företag. Den nuvarande kapaciteten kommer att fördubblas till cirka 145 000 ton/år. Efter utbyggnaden kommer bruket att ha en toppmodern ny mjukpappersmaskin med en kapacitet på 70 000 ton/år och tre nya konverteringslinjer.