Kv Rosen, Uppsala

Projektet består av tre individuellt utformade huskroppar med totalt 48 lägenheter och lokal i gatuplanet. Det är ett parkeringsgarage under husen som sammanlänkar hus kropparna.

De tre volymerna är varsamt integrerade i närområdet som utgörs av lamellhus i syd och villastad i nordost och blir en levande sammanflätning av de båda strukturerna.
 

Bjälklagsyta: 6 500 kvm
Balkonger inkl terrassplattor: 550 kvm
Stålstomme: 200 ton
Betongväggar: 2 900 kvm
Beställare: Erlandsson Bygg i Öst AB

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje

Kv Rosen Uppsala.

Kv Rosen Uppsala.

Kv Rosen Uppsala.