Kv Rosen, Uppsala

Projektet består av tre individuellt utformade huskroppar med totalt 48 lägenheter och lokal i gatuplanet. Det är ett parkeringsgarage under husen som sammanlänkar hus kropparna.
De tre volymerna är varsamt integrerade i närområdet som utgörs av lamellhus i syd och villastad i nordost och blir en levande sammanflätning av de båda strukturerna.
 

Bjälklagsyta:6.500 kvm
Balkonger inkl terrassplattor:550 kvm
Stålstomme:200 ton
Betongväggar:2.900 kvm
Beställare:Erlandsson Bygg i Öst AB

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje

Kv Rosen Uppsala.

Kv Rosen Uppsala.

Kv Rosen Uppsala.