Kungälvs sjukhus

Slipad terrazzo. Sinusmatris i gråbetong. Frilagd ballast.

Projektnamn: Kungälvs Sjukhus
Beställare: Skanska 
Byggtid: Dec 2016-Nov 2018
Bjälklagsyta: 18 000 kvm
Fasadyta: 12 000 kvm

I entreprenaden ingick följande element:

Betongfyllda stålpelare och balkar, betongpelare, massiva innerväggar, fasadelement, trappor, massiva håldäck och sekundärsmide.

Projektledaren Sebastian Andersson om projektet:

Tack vare ett bra samarbete med huvudentreprenören Skanska så löpte arbetet så gott som friktionsfritt. Vår utmaning i projektet var att byggnaden skulle bestå av tre olika fasadelement; infärgad betong som skulle terazzoslipas, element med matris och element med friläggning av ballast. Eftersom det var slipade ytor ställdes också stora krav vid transport och montering så att inte ytorna repades, eller att syran färgade av sig. En logistisk fördel var att bygget låg nära vår fabrik.

Kungälvs sjukhus.

Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo. Sinusmatris i gråbetong. Frilagd ballast.

Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo. Sinusmatris i gråbetong. Frilagd ballast.

Kungälvs sjukhus. Slipad terrazzo. Sinusmatris i gråbetong. Frilagd ballast.