Heidelberg Materials Precast Contiga och träproducenten Metsä Wood utvecklar nytt hybridelement

Den svenska prefabtillverkaren Heidelberg Materials Precast Contiga och den finska tillverkaren av förädlade träprodukter Metsä Wood, har inlett ett branschövergripande samarbete för att dra nytta av fördelarna med att kombinera betong och trä i framtidens byggnadskonstruktioner. Ambitionen är att gemensamt ta fram och lansera ett hybridelement med lågt klimatavtryck.

Samarbetet innebär att man startat utvecklingen av ett nytt hybridelement som är uppbyggt med både betong och trä som ingående byggmaterial. Genom att kombinera klimatförbättrad betong med trä, får man en ny typ av byggelement med hög hållfasthet, lång livslängd samt lägre vikt och klimatavtryck. Hybridelementet kommer uppskattningsvis att ha ca 70 procent lägre klimatbelastning. 

Hybridelementet är ett så kallat sandwichelement som kommer att lämpa sig väl till fasadväggar med hög beständighet mot väder och vind. Det är uppbyggt med Metsä Woods träprodukt Kerto® LVL som bärande innerskiva och med ytterskiva i Heidelberg Materials Precast Contigas klimatförbättrade betong. 

‒ Hela byggbranschen är under omvandling och samtidigt som omställningen till klimatneutral betong 2030 pågår med full kraft, arbetar vi med flera intressanta initiativ för att minska byggmaterialens klimatavtryck. Det handlar om att hushålla med material i hela värdekedjan, använda rätt material på rätt plats och nya produktlösningar. Samarbetet med Metsä Wood är ett led i detta och hybridelement kan bli ett mycket värdefullt komplement till våra befintliga produkter i betong och stål inom en inte alltför lång framtid, säger Daniel Eriksson, divisionschef för Heidelberg Materials Precast Contiga i Norrtälje.

Vid produktionsanläggningen i Norrtälje har man arbetat fram en prototyp av hybridelelementet och testgjutit mindre hybridelement för att verifiera tillverkningstekniken. Nästa steg under året är att uppföra en realistisk testbyggnad för att prova olika konstruktioner och utvärdera hur hybridelementet beter sig i praktiken när det utsätts för fukt och belastningar av olika slag. 

‒ Genom detta steg i utvecklingen av ett hybridelement vill vi se hur de olika tekniska egenskaperna hos trä och betong kan samverka för att lyfta varandra i byggkonstruktioner. Vårt gemensamma utvecklingsarbete är en väg framåt för att hitta nya sätt för byggbranschen att fortsätta bygga hållbart och med ett ännu lägre klimatavtryck än idag, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood.

Om samarbetet
Samarbetsavtalet mellan Heidelberg Materials Precast Contiga och Metsä Wood, innebär att bolagen nu startar ett gemensamt utvecklingsarbete för att ta fram ett konkurrenskraftigt hybridelement. En färdig produkt beräknas finnas tillgänglig på den svenska marknaden inom några år och kan i förlängningen även bli intressant för närliggande marknader.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, Divisionschef, Heidelberg Materials Precast Contiga i Norrtälje, daniel.eriksson@heidelbergmaterials.com

Håkan Arnebrant, Business Development Manager, Metsä Wood, hakan.arnebrant@metsagroup.com

Om Heidelberg Materials Precast Contiga 
Heidelberg Materials Precast Contiga (tidigare Contiga) är den största svenska producenten av prefabricerade stommar med egen tillverkning av både stålstommar och betongelement. Att ha både stålverkstad och betongelementfabrik bidrar till kostnadseffektiva helhetslösningar, stor flexibilitet, snabba leveranser och smidig produktionssamordning. Heidelberg Materials Precast Contiga har lång erfarenhet av prefabstommar till kontor, hotell, parkeringshus, sport- och nöjesarenor, shoppingcenter, offentliga byggnader och större flerfamiljshus.

Heidelberg Materials Precast Contiga ingår i Heidelberg Materials-koncernen, en av världens största byggmaterialproducenter och marknadsledande inom produktområdena ballast, cement och betong. Koncernen har cirka 51 000 medarbetare på nästan 3 000 platser i fler än 50 länder.


Om Metsä Wood
Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.

2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Kerto® LVL är laminerad träfaner, tillverkad av 3 mm tjock svarvad, hållfasthetsklassad barrträdsfaner, som används i alla typer av byggprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL förenar utmärkta tekniska prestanda med enkel hantering. De viktigaste egenskaperna är styrka och styvhet, måttstabilitet och låg vikt.