Grow kontor, Solna Strand

Kontoret består av åtta kontorsvåningar plus två källarplan med cirka 80 parkeringsplatser och 300 cykelparkeringar, totalt cirka 25 000 kvm uthyrningsbara lokaler. 

Heidelberg Materials Precast Contiga har levererat:

Bjälklagsyta: 30 000 kvm
Stålstomme: 700 ton
Betongväggar: 23 000 kvm
Beställare: Forsenprojekt och Humlegården

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje