Contiga Väst AB fusionerade med Contiga AB


Contiga Väst AB är sedan 22-10-24 fusionerade med Contiga AB

Vi har tidiga kommunicerat till kunder och leverantörer om den planerade fusionen, vilken har genomförts på kortare tid än beräknat.

Det här medför inga förändringar i praktiken för våra kunder och leverantörer, våra organisationer är oförändrade i Uddevalla respektive Norrtälje.

Internt så fortsätter vi att harmonisera våra strukturer och rutiner mellan bolagen för arbete så effektivt och enhetligt som möjligt.