Contiga levererar stomentreprenad åt Serneke Sverige

Sedan 2016 har byggnationen av Karlastaden i Göteborg varit igång under ledning av Serneke Sverige AB. Området innefatta bland annat över 600 lägenheter i Nordens högsta byggnad Karlatornet. I anslutning till tornet byggs hotell- och konferensanläggning som stomtillverkaren Contiga har levererat specialframtagna stommar till.

– Contiga är en seriös aktör som tar arbetsmiljöarbetet på allvar, vilket är helt i linje med vårt arbetssätt, säger Anders Gustafson, arbetschef på Serneke Sverige AB.

Utvecklingen av Karlastaden i centrala Göteborg har pågått under många års tid. Staden kommer att erbjuda nya bostäder, hotell, kontor, butiker, vårdcentral och skolor. Utöver det kommer även Göteborgs första skyskrapa att ligga här, en byggnad som med sina 245 meter tar titeln som Nordens högsta byggnad. I anslutning till tornet ska det byggas ett hotell och kontor med stommar som levereras från Contiga.

– Det är många i regionen som har Contiga som samarbetspartner, vilket gjorde att det kändes som ett väldigt tryggt val. Sedan var det även andra faktorer som vägde in, bland annat har Contiga en verksamhet hyfsat nära Karlastaden. Det innebär korta leveranser och är därmed ett miljövänligt alternativ, säger Anders Gustafson. 

Sveriges främsta stomleverantör

Efter 40 år i branschen är Contiga idag en av Sveriges största producenter av prefabricerade stommar och har genom åren levererat stommar till flera omfattande projekt i Sverige. I Karlastaden-projektet har kraven på hållbarhet och miljövänliga alternativ varit något som präglat hela arbetet, och eftersom Contiga arbetar aktivt med att minska sitt klimatavtryck ansågs de som en lämplig samarbetspartner. Under sommaren 2024 kommer den del av Karlastaden som omfattar tornet samt hotell-och kontor att stå klart. Nu ser Anders Gustafsson och hans team fram emot att påbörja montaget av stommarna under slutet av augusti.

– Contiga har varit både seriösa och innovativa under arbetets gång. Det har vi sett när de har säkerställt leveranser, men även under utformningen av stommen och själva upphandlingsprocessen. De har kommit med mycket kreativa förslag för att optimera den leveransen vi efterfrågar, vilket vi är otroligt glada över, avslutar Anders Gustafson. 

I anslutning till tornet byggs hotell- och konferensanläggning som Contiga har levererat specialframtagna stommar till.

 

Carl-Johan Appelberg

Marknadschef, Uddevalla