Contiga blir Heidelberg Materials och ökar fokuset mot noll nettoutsläpp

Under hösten presenterade Contigas koncernbolag HeidelbergCement sin övergång till det nya varumärket Heidelberg Materials. Nu fortsätter utrullningen av varumärket i den globala organisationen, vilket även omfattar dotterbolagen i Sverige. I samband med det förtydligar verksamheten sin klimatstrategi. 

Det nya namnet speglar bredden i hela organisationens produkterbjudande som i Norden, utöver cement, också omfattar betong, ballast samt leverans och montering av stål- och betongstommar. 
Att samla alla koncernens bolag och 51 000 medarbetare under ett och samma varumärke är ett steg i den förändring som hela företaget påbörjat, och som handlar om att erbjuda produkter, tjänster och lösningar med mindre klimatpåverkan och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart byggande.

Sedan ett antal år driver Heidelberg Materials klimatomställningen i cement- och betongbranschen, med flera globalt viktiga projekt på gång i den nordiska regionen, såsom etableringen av CCS-anläggningar för koldioxidavskiljning i cementtillverkningen. 

Nyckelområden som Heidelberg Materials arbetar med för att lyckas är: 
-    Övergång till bioenergi i tillverkning och transport.
-    Elektrifiering och energieffektivitet.
-    Mer resurseffektiv produktion och produktanvändning.
-    Infångning och lagring av koldioxid i cementproduktionen (CCS). 
-    Klimatfokus i upphandlingar och kundsamarbeten.

Contiga byter i samband med detta namn till Heidelberg Materials Precast Contiga. 

- När det gäller vår betong så står receptoptimering i centrum för att minska klimatpåverkan, säger vd Jan Lagerstedt. Ytterligare åtgärder inom transport, reducering av fossila bränslen samt återbruk av betongelement kommer att bidra till en konkurrenskraftig totallösning vid val av stomme.

- Vi fortsätter att vara en prefabentreprenör inom stål- och betongelement men nu under vårt gemensamma koncernnamn och med ännu bättre förutsättningar att bidra till att lösa klimatutmaningen, fortsätter Jan Lagerstedt. 

- Jag ser fram emot att fortsätta detta arbete i samverkan med våra leverantörer och kunder för att vi ska nå i mål. 
 

Stadsvy

Hej framtid!