Contiga ansvarar för stomentreprenaden till Akademiska Hus Konstnärliga i Göteborg

Tillsammans med Göteborgs universitet uppför Akademiska Hus ”Konstnärliga”, en om- och tillbyggnad för hela Konstnärliga fakulteten strategiskt placerad nära några av stadens stora kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen. Byggnationen omfattar två nya hus. 
 
Skanska bygger och vi på Contiga har fått uppdraget att ansvara för stomentreprenaden i projektet, vilket inkluderar prefabricerade fasader som är infärgade och teglade.
 
Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnationen. Vi levererar stora delar av stommen i klimatförbättrad betong. 
 
Byggprojektet är en del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen där målet är att skapa ett centrum för konst, humaniora och kultur. Den nya byggnaden kommer att ansluta till Götaplatsen.

Byggstart är planerad att ske i början av 2023.