Magne Gravås från Contiga i Norge och Eline Sjølie Osmundsen i Nepal.

Byggprojekt över hela världen tar hjälp av ingenjörer från norden

Sedan hösten 2020 har HeidelbergCement norra Europa, där Contiga ingår, samarbetat med Ingenjörer utan gränser i Norge och Sverige. Nu fortsätter partnerskapet med byggprojekt över hela världen. Först ut är ett projekt i Nepal där man arbetat med att undersöka lokala byggmaterial. 

- Pandemin satte käppar i hjulen för att kunna närvara på plats i projekten, men genom digitala verktyg har vi ändå kunnat göra en hel del sedan vi startade samarbetet, säger Karin Comstedt Webb, vice vd i HeidelbergCement Sverige.

Ett digitalt projekt som genomförts är Missing Maps, där anställda Contiga inom HeidelbergCement norra Europa kunnat bidra med att förbättra kartkvaliteten i vissa regioner för att underlätta för hjälporganisationer ute i världen.

- Det har varit uppskattat och givande, men allra helst vill vi ju medverka på plats i Ingenjörer utan gränsers projekt. Då kan våra erfarenheter och kompetenser från klimatarbete och materialoptimering i nordisk bygg- och anläggningssektor verkligen göra skillnad. Det känns spännande att vi nu går in i en ny fas tillsammans, säger Karin Comstedt Webb. 

Nepal först ut

Ett första projekt med fysisk närvaro har redan gått av stapeln.

Magne Gravås från Contiga Norge, som ingår i HeidelbergCement norra Europa, arbetar till vardags som avdelningschef. Han har engagerat sig i Ingenjörer utan gränser genom sitt mentorskap till Eline Sjølie Osmundsen, som är en så kallad Master-med-mening-student från NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Elins masterarbete var knutet till ett utvecklingsprojekt i Nepal, dit både hon och Magnus Gravås åkte för att inhämta information och få kontakt med lokalt ansvariga personer. 

Elines masterarbete var avsett att handla om att utvärdera möjligheterna att använda lokalt byggmaterial i Nepal (till exempel lera) som har god soliditet och samtidigt ett lågt koldioxidavtryck; men på grund av pandemin förändrades villkoren och arbetet styrdes om till att  undersöka olika byggmaterial och byggmetoder i Nepal.

- Det kändes mycket bra att få vara ett stöd och vägleda i projektet och dessutom få möjlighet att göra det på arbetstid. Det har varit ett stort privilegium och mycket lärorikt att se hur man arbetar inom byggbranschen i en så annorlunda miljö som Nepal är, säger Magne Gravås.

- Samarbetet med HeidelbergCement Northern Europe har varit mycket givande och nu ser vi fram emot ännu fler möjligheter att utveckla och förbättra områden runt om i världen som behöver stöd av detta slag, säger Caroline Bastholm, Generalsekreterare på Ingenjörer utan gränser Sverige.

Bakgrund

Partnerskapet ska leda till att utveckla mer hållbar infrastruktur i sårbara områden med tonvikt på effektiv resursanvändning och ökad användning av teknik för uppbyggnad av hållbara samhällen. Avtalet om partnerskap förlängs nu i tre år till 2025.

Att HeidelbergCement norra Europa engagerar medarbetarna i sina dotterföretag i dessa uppdrag på arbetstid innebär att Ingenjörer utan gränser får ökade resurser för att kunna genomföra projekt inom den internationella projektverksamheten och för att öka intresset för ingenjörsyrket.

Exempel på projekt som Ingenjörer utan gränser driver:
•    (Sverige) https://sv.ewb-swe.org/what-we-do
•    (Norge) https://iug.no/oppdrag/

 

Har du frågor välkommen att kontakta:

Karin Comstedt-Webb – vice vd HeidelbergCement Sverige
E-post: karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com
Telefon: +46 8 58796931

Noemie Gonzalez Ansvarig företagssamverkan - Ingenjörer utan gränser
E-post: noemie.gonzalez@ewb-swe.org
Telefon: +46 (0)76 226 85 43

Heidi Hovland Bergfald, Kommunikasjonssjef, Ingeniører Uten Grenser Norge
E-post: heidi@iug.no
Telefon: +47 48 03 05 59