evoZero - cement till betong med noll nettoutsläpp

Bygg en hållbar framtid med evoZero: Heidelberg Materials betongprodukter med minimalt klimatavtryck

I slutet av året kommer världens första fullskaliga CCS-anläggning i cementindustrin att vara färdigställd i Heidelberg Materials fabrik i Brevik, Norge. Under 2025 kommer anläggningen att tas i drift, vilket innebär att hela 400 000 ton koldioxid om året fångas in och lagras.

Nu presenterar och lanserar Heidelberg Materials evoZero – en cementprodukt som gör det möjligt att bygga med betongelement med nära noll nettoutsläpp. evoZero är samma högkvalitativa cement som tidigare, men med en avgörande skillnad: koldioxiden har fysiskt fångats in vid fabriken och lagrats permanent. Detta innebär att produkten inte belastar miljön med koldioxidutsläpp.

På Heidelberg Materials Precast Contiga är vi stolta över att vi, med tillgång till denna cement från Brevik, också kan erbjuda våra betongprodukter tillverkade med evoZero.

Vi kan därmed från och med slutet av 2025 tillverka och erbjuda alla våra betongprodukter med nära noll nettoutsläpp. Och eftersom cementprodukten är densamma som tidigare, påverkas inte prestanda eller hållfasthet – dessa parametrar är precis lika goda som alltid.

De aktörer som väljer att bygga med evoZero går i framkant när det gäller klimatmedvetet byggande och kommer utan tvekan att nå en särställning i framtidens hållbara byggande.

Visst vill du vara en av dem?

Kontakta oss för mer information

Läs mer om evoZero här