Årets julgåva går till att främja barns utbildning i utvecklingsländer

Barns rätt till utbildning är tyvärr ingen självklarhet och pandemin har markant påverkat fysiska utbildningsmöjligheter i många delar av världen. UNICEF uppskattar att skolbarn över hela världen har förlorat över 1,8 biljoner timmar av fysiska utbildningsmöjligheter på grund av pandemin. 

Vi anser att utbildning är grunden för ett hållbart samhälle. Contiga vill därför bidra till projekt som leds av Ingenjörer utan gränser för att förbättra tillgången till utbildning för barn i utvecklingsländer. 

  • Totalt bidrar Heidelbergcement Sverige inklusive dotterbolag med 400 000 kronor under 2021. 
Pågående projekt

Ingenjörer utan gränser arbetar tillsammans med lokala aktörer och myndigheter inom ramen för ett flertal utbildningsrelaterade projekt. 

I ett projekt i Tanzania samarbetar man med Mavuno Projects och distriktsmyndigheterna för att säkerställa att 131 skolor, med cirka 700 – 1 400 elever vardera, har tillgång till rent vatten och ordentliga sanitetsanläggningar. Hittills har 21 av de 131 skolorna börjat samla regnvatten under regnperioden och lagrar det fram till de torra månaderna. 

Ett annat samarbete med Mavuno Projects är att stärka deras flickskola med ytterligare två års gymnasieutbildning och på så sätt öka andelen unga kvinnor som påbörjar högre utbildningar.

Om vårt partnerskap

Under 2020 inledde HeidelbergCement Sverige, där Contiga ingår, ett partnerskap med organisationen Ingenjörer utan gränser. Målet med samarbetet är att skapa en bättre tillvaro för människor i utsatta samhällen genom utveckling av infrastruktur.  

Medarbetare från HeidelbergCement Sverige och dotterbolagen deltar bland annat som experter i projekt avseende hållbar konstruktion i utvecklingsländer. Utöver dessa löpande insatser vill de svenska bolagen inom koncernen ge årets julgåva till Ingenjörer utan gränser. På så sätt förstärker vi vårt samarbete för ett hållbart samhällsbyggande världen över. 

Vill du också bidra?

Vill du stötta Ingenjörer utan gränsers arbete? Läs mer här: Ingenjörer utan gränser.