Mkula Hospital

Årets julgåva går till att effektivisera sjukvård i Tanzania

God sjuk- och hälsovård är en förutsättning för att bekämpa fattigdom, men en svag ekonomi och snabbt växande befolkning i Tanzania sätter press på sjukvårdssystemet och sjukhusens kapacitet att tillhandahålla säker och bra sjukvård.

Det behövs utbyggd infrastruktur inklusive byggnader, vatten, avfallshantering och energi för att det ska fungera. Därför har Heidelberg Materials Sweden, där Contiga ingår, beslutat att årets julgåva går till att stödja Mkula Hospital i Mkula by i norra Tanzania.

Stödet till Mkula Hospital ingår i projektet Healthy Hospitals som är ett långvarigt program drivet av Ingenjörer utan gränser (EWB-SWE). Syftet med programmet är att stödja sjukhus som står inför infrastrukturella utmaningar som begränsar deras kapacitet att tillhandahålla säker hälsovård.

Genom att hitta hållbara och effektiva tekniska lösningar ökar EWB-SWE på detta vis tillgången till tillfredsställande sjukvård och minskar dödligheten. Programmet Health Hospitals startade 2015 i Tanzania på Kolandoto Hospital.

Om vårt partnerskap med Ingenjörer utan gränser (EWB-SE)

Under 2020 inledde Heidelberg Materials Sweden ett partnerskap med organisationen Ingenjörer utan gränser.

Målet med samarbetet är att skapa en bättre tillvaro för människor i utsatta samhällen genom utveckling av infrastruktur.

Medarbetare inom Heidelberg Materials Sweden inklusive dotterbolagen, kan delta som experter i projekt avseende hållbar konstruktion i utvecklingsländer.

Utöver dessa löpande insatser vill de svenska bolagen inom koncernen ge årets julgåva till Ingenjörer utan gränser. På så sätt förstärker vi vårt samarbete för ett hållbart samhällsbyggande världen över.