Ammarfjället, Bromma

Ett samverkansprojekt inom Heidelberg Materials där Heidelberg Materials Precast Abetong har entreprenaden till HSB. Precast Abetong levererar plattbärlag, balkonger och betongväggar, Heidelberg Materials Precast Contiga monterar och Heidelberg Materials Betong Sverige leverar lösbetongen.

Bjälklagsyta: 3 100 kvm
Balkonger: 300 kvm
Betongväggar: 4 000 kvm
Beställare: HBS

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje