Ammarfjället, Bromma

Ett samverkansprojekt inom HeidelbergCement där Abetong har entreprenaden till HSB. Abetong levererar plattbärlag, balkonger och betongväggar, Contiga monterar och Betongindustri leverar lösbetongen.

Bjälklagsyta:3.100 kvm
Balkonger:300 kvm
Betongväggar:4.000 kvm
Beställare:HBS

Jörgen Sigurdsson

Försäljningschef, Norrtälje